glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Vergadering -


From: gaspard
Subject: Vergadering -
Date: Tue, 15 Oct 2002 16:00:53 +0200 (CEST)

Beste glmssers,

Even eraan herrineren dat de vergadering morgen woensdag 16 oktober
doorgaat om 19 uur aan de zeus kelder.

Morgen namiddag stuur ik (als ik het niet vergeet) een laatste reminder.

Gaspard


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]