glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms volgende vergadering


From: Terje Hansen
Subject: glms volgende vergadering
Date: Wed, 16 Oct 2002 08:43:18 +0200 (CEST)

Wanneer is nu ook weer de volgende vergadering? Om hoe laat? Waar?
Ik dacht dat die vandaag was (woensdag)?

Terje


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]