glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Vergadering -


From: Blake
Subject: Re: Vergadering -
Date: Wed, 16 Oct 2002 11:43:24 +0200 (CEST)

> Even eraan herrineren dat de vergadering morgen woensdag 16 oktober
> doorgaat om 19 uur aan de zeus kelder.

arrgh, ik moet mij weer excuseren, ik kan niet komen :( ..sorry !- Blake woz ere -


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]