glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Waar blijft ge :)


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: Waar blijft ge :)
Date: Wed, 16 Oct 2002 20:10:50 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Wed, Oct 16, 2002 at 08:06:36PM +0200, address@hidden wrote:
> 
> Ehm, we zitten hier al meer dan een uur...

yow,

sorry;  maar ik ben nu pas thuis gekomen van de
faculteitsvergadering... en kben keiziek dus ik zal nu nie meer
afkomen.  Ik hoor wel wat beslist is.

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/              [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

Nothing is impossible for the man who doesn't have to do it himself.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]