glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Waar blijft ge :)


From: gaspard
Subject: Re: Waar blijft ge :)
Date: Thu, 17 Oct 2002 09:14:04 +0200 (CEST)


On Wed, 16 Oct 2002, Rudy Gevaert wrote:

> On Wed, Oct 16, 2002 at 08:06:36PM +0200, address@hidden wrote:
> >
> > Ehm, we zitten hier al meer dan een uur...
>
> yow,
>
> sorry;  maar ik ben nu pas thuis gekomen van de
> faculteitsvergadering... en kben keiziek dus ik zal nu nie meer
> afkomen.  Ik hoor wel wat beslist is.

Allee, veel beterschap gewenst.

Er is eigenlijk niet veel beslist. Geert gaat beginnen aan het
servergedeelte (hij is voor het moment bezig met het doorgronden van
Debian). Terje is reklame aan het schrijven voor Mandrake, hij zal ook
alle multimedia doen. Ik ga beginnnen met de installatie van Mandrake,
Gimp, xfig en office.

Allee, als ge nu ziek zijt zult ge niet ziek zijn wanneer de anderen het
wel zijn...

Gaspardreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]