glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

renovl.be


From: Rudy Gevaert
Subject: renovl.be
Date: Wed, 16 Oct 2002 22:50:38 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

Ieps,

Op de site van renovl.be lees ik:


RENOVL1104
Linux als Besturingssysteem (achtergrondinformatie)

In deze sessie bekijken we de bruikbaarheid van Linux als alternatief
voor Windows. Zo bespreken we de verschillende distributies: gratis én
betrouwbaar omwille van de open source! Verder wordt u in deze sessie
aangereikt waar u alle nuttige en noodzakelijke info kunt vinden bij
het u vertrouwd maken met dit alternatief maar minstens evenwaardig
besturingssysteem. Kortom, de filosofie achter Linux om door te gaan
naar de RENOVL 1106 


Gaspard kun jij mailen naar die mensen dat ze dat aanpassen naar:

RENOVL1104
GNU/Linux als Besturingssysteem (achtergrondinformatie)

In deze sessie bekijken we de bruikbaarheid van GNU/Linux als alternatief
voor Windows. Zo bespreken we de verschillende distributies: vrij én
betrouwbaar omwille van de vrije software! Verder wordt u in deze sessie
aangereikt waar u alle nuttige en noodzakelijke info kunt vinden bij
het u vertrouwd maken met dit alternatief maar minstens evenwaardig
besturingssysteem. Kortom, de filosofie achter GNU/Linux om door te gaan
naar de RENOVL 1106 


Verder zijn dit de aangepaste versie van RENOVL1106 en 1109

RENOVL1106
GNU/Linux als Desktop

In sessie 1 en 2 leren we de installatie en configuratie van een GNU/Linux
desktop. In sessie 3 overlopen we de vrije applicaties, steeds in
vergelijking gebracht met de (niet vrije) applicaties van Windows.

RENOVL1109
GNU/Linux als Server

In deze cursus installeren we samen met u de GNU/Linux server. Onder
andere volgende punten worden behandeld: fileserver, internet delen en
firewall, printserver, dhcp, Xserver (mogelijkheid om grafisch te
werken op oudere computers via een grafische interface dat op een
server draait). Tenslotte leggen wij uit hoe oude 486 computers te
recupereren door ze te gebruiken als Xterminal. Indien nog tijd rest
werken wij mailserver en samba verder uit. 


Ik vind dit nogal redelijk belangrijk (zoals ge kunt zien he ) dus ik
reken erop dat dit in orde komt...

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/       [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

Men have become the tools of their tools.  
         - Henry David Thoreau (1817-1862)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]