glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

citaten


From: Rudy Gevaert
Subject: citaten
Date: Mon, 21 Oct 2002 18:10:22 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

Hallodiho,

Kan er iemand mij zeggen hoe je gemakkelijk citaten rechts kunt
uitlijnen?  Ik telkens aan het begin van ieder hoofdstuk een citaat
willen zetten maar kweet niet hoe?

[Eigenlijk zou ik het kunnen opzoeken, maar ik weet dat Geert in zijn
C cursus dat gebruikt heeft, dus als Geert eens kan copy pasten?]

Thanks,

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/              [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

When ideas fail, words come in very handy.  - Goethe (1749-1832)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]