glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: citaten


From: Geert Vernaeve
Subject: Re: citaten
Date: Tue, 22 Oct 2002 09:51:33 +0200 (CEST)

On Mon, 21 Oct 2002, Rudy Gevaert wrote:

> [Eigenlijk zou ik het kunnen opzoeken, maar ik weet dat Geert in zijn
> C cursus dat gebruikt heeft, dus als Geert eens kan copy pasten?]

Dit zijn mijn citaatmacro's. De eerste is voor een citaat waarvan de
auteur en de titel van het boek waaruit het komt gekend is; de andere zijn
varianten voor als het niet uit een boek komt en dergelijkt.

%\citaat{citaat}{auteur}{titel}
\def\citaat#1#2#3{%
    \begin{flushright}\small\it #1\\
    ---\sc #2\rm, ``#3''\end{flushright}
}
%\citaatnn{citaat}{uitleg}
\def\citaatnn#1#2{%
    \begin{flushright}\small\it #1\\
    \rm ---#2\end{flushright}
}
%\citaatnnn{citaat}
\def\citaatnnn#1{%
    \begin{flushright}\small\it #1\end{flushright}
}


-- 
NEC SPE         address@hidden        NEC METU
0496/20.14.60       address@hidden             09/264.49.02
             address@hidden
           http://cage.rug.ac.be/~gvernaev/
    ``Everything should be made as simple as possible,
        but not simpler.''           (A. Einstein)reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]