glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

<>


From: gaspard
Subject: <>
Date: Tue, 22 Oct 2002 19:02:31 +0200 (CEST)

Aan het water,

Iemand enig ide hoe ik <F1> in Latex kan krijgen??

Dat gewoon typen lukt niet! < en > worden speciaal geinterpreteerd en
geven  oa een omgekeerd uitroepingsteken...

'k zou't kunnen in \verb zetten. Probleem is dat \verb niet mag in een
commando argument... En het is ook niet zo elegant.

mvg,

Gaspard


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]