glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: <>


From: gaspard
Subject: Re: <>
Date: Tue, 22 Oct 2002 19:04:25 +0200 (CEST)

Sorry mensen, gewoon tussen dollars zetten werkt nu blijkbaar wel maar ik
zweer dat het daarjuist niet werkte!

Gaspard

On Tue, 22 Oct 2002 address@hidden wrote:

> Aan het water,
>
> Iemand enig ide hoe ik <F1> in Latex kan krijgen??
>
> Dat gewoon typen lukt niet! < en > worden speciaal geinterpreteerd en
> geven  oa een omgekeerd uitroepingsteken...
>
> 'k zou't kunnen in \verb zetten. Probleem is dat \verb niet mag in een
> commando argument... En het is ook niet zo elegant.
>
> mvg,
>
> Gaspard
>


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]