glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

cvs


From: Terje Hansen
Subject: cvs
Date: Wed, 23 Oct 2002 21:05:43 +0200 (CEST)

Ik heb een key aangemaakt en die ingevuld op savannah. Alsook een
pasphrase ingevuld.

Ik probeer dat op Geert zijne site proberen uit te voeren (is 1 v/d
mogelijkheden die op savannah staat beschreven), maar dat werkt niet.

    export CVS_RSH=ssh
    cvs -z3 address@hidden:/cvsroot/glms co glms

Wat doet/betekent export?
Is dit nu 1 regel, of zijn het er 2?

    terje$ cvs update

cvs wordt niet herkend als commando.

Ik heb ook die config-file aangemaakt in .ssh

Ik heb een tekstbestand in latex. Maar of dat al die code juist is, en of
dat alles er in staat. Of net teveel, ik weet het niet.

Ik heb \\ voor een return gebruikt, of mag dat niet?

Terje


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]