glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

commit cvs


From: Terje Hansen
Subject: commit cvs
Date: Fri, 25 Oct 2002 19:07:13 +0200 (CEST)

Als ik
cvs ci file
doe, kom ik in die editor. Hoe geraak ik daaruit?

de rest werkt vermoedelijk

Terje


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]