glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

eindelijk


From: Terje Hansen
Subject: eindelijk
Date: Fri, 25 Oct 2002 19:18:43 +0200 (CEST)

Alle, die cvs werkt eindelijk bij mij. Daarover hoef ik dan al jullie niet
meer om de oren te zagen.

Laat de kritiek op mijn schrijfwijze en latexcommando's maar binnenkomen.
Ik heb de spelling nog niet nagekeken. Dat moet ik nog installeren.
Ik heb ispell eens benut, maar die woordenboek leek mij hetzij beperkt
hetzij outdated.
Waarmee controleren jullie de spelling. Juist schrijven is een laatste
optie voor mij. :((

Terje


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]