glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: eindelijk


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: eindelijk
Date: Fri, 25 Oct 2002 19:24:05 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Fri, Oct 25, 2002 at 07:18:43PM +0200, Terje Hansen wrote:
> Alle, die cvs werkt eindelijk bij mij. Daarover hoef ik dan al jullie niet
> meer om de oren te zagen.
> 
> Laat de kritiek op mijn schrijfwijze en latexcommando's maar binnenkomen.
> Ik heb de spelling nog niet nagekeken. Dat moet ik nog installeren.
> Ik heb ispell eens benut, maar die woordenboek leek mij hetzij beperkt
> hetzij outdated.
> Waarmee controleren jullie de spelling. Juist schrijven is een laatste
> optie voor mij. :((

Ik denk dat ge best eens de code van mij bekijkt, ik heb ook nog wat
opmerkingen:
- het is wel de bedoeling dat je uw tekst in het globale document
opneemt, nu heb je een bestand appart met eigen documentclass enz.
Alle tekst moet in het globale document glms.tex ingevoegd worden.
- voor een nieuwe alinea laat je een witte regel over...

Ik zelf gebruik ispell-dutch :)

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/       [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

There are only two ways to live your life. One is as though
nothing is a miracle. The other is as though everything is a
miracle. - Albert Einstein (1879-1955)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]