glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Vergadering glms


From: Filip Rooms
Subject: Re: Vergadering glms
Date: Fri, 25 Oct 2002 17:28:23 +0200 (CEST)

On Wed, 16 Oct 2002 address@hidden wrote:

> Als ge goesting hebt: vanavond om 19 uur aan de zeus kelder is het
> vergadering over glms.

Sorry, ben er niet geraakt. Kun je laten weten wanneer en wat er nog te
doen is?

Ciao,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]