glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms installatiemandrake.tex


From: gazza
Subject: glms installatiemandrake.tex
Date: Tue, 05 Nov 2002 03:18:53 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   gazza <address@hidden> 02/11/05 03:18:53

Modified files:
    .       : installatiemandrake.tex 

Log message:
    Nog een beetje verder geschreven.
    Tot de 18 zal ik nu wel niet veel meer doen. Heb dan iwt verdediging... 
1/7 is geslaagd.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/installatiemandrake.tex.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]