glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

cvs uitleg (fwd)


From: gaspard
Subject: cvs uitleg (fwd)
Date: Wed, 6 Nov 2002 16:08:30 +0100 (CET)

je kan die uitleg best eens grondig lezen :) De ervaring leert dat de
meeste mensen dat niet doen.

---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 12 Aug 2002 12:43:56 +0200
From: Rudy Gevaert <address@hidden>
To: glms <address@hidden>
Subject: cvs uitleg

Dit zouden jullie moeten volgen nadat je een account hebt aangemaakt
op http://savannah.gnu.org

1) uw ssh configureren dat je kan inloggen op de cvs server.  Dit
wordt gedaan zonder passwoord.  Je kunt dan ook niet inloggen op de
server rechtstreeks (zoals bv eduserv), je kunt alleen bepaald
commando's uitvoeren. Hoe:
http://savannah.gnu.org/faq/?group_id=11&question=How_do_I_configure_my_SSH_access.txt

opm: je zal max zes uur moeten wachten totdaat uw key op de server
staat
opm: heb je thuis geen GNU/Linux staan dan kun je dit bv op endymion
doen, maar je zult wel een portforward moeten leggen
opm: thuis moet je wel cvs geinstalleerd hebben

2) als je kunt inloggen moet je de sources afhalen, hoe:
http://savannah.gnu.org/cvs/?group=savannah
stukje Developer CVS Access via SSH (Version 1, RSA)F

3) http://www.cvshome.org/docs/blandy.html lezen om beetje te kunnen
werken met cvs


-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org
keyserverID=24DC49C6 -  http://savannah.gnu.org/projects/glms
I'm a GNU/Linux advocate. Every action against my beliefs is useless

Being on the tightrope is living; everything else is waiting.
- Karl Wallendareply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]