glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fwd: Re: glms]


From: Rudy Gevaert
Subject: [Fwd: Re: glms]
Date: Mon, 18 Nov 2002 13:45:48 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.1) Gecko/20020913 Debian/1.1-1Yo,

Hieronder staan enkele opmerkingen die ik nog gekregen heb.

-------- Original Message --------
Subject: Re: glms
Date: 18 Nov 2002 09:47:57 +0100
From: Kris Luyten <address@hidden>
To: Rudy Gevaert <address@hidden>
References: <address@hidden> <address@hidden>

Hallo Rudy,

On Thu, 2002-11-14 at 13:02, Rudy Gevaert wrote:
> Hallo Kris,
<snip>


> Je mag gerust ons team vervoegen hoor :), als je al aan savannah account
> hebt laat mij dan weten welke username je hebt zodat ik je kan toevoegen
> en je write acces kan geven + op onze mailinglist zetten

Ik ben zeker geinteresseerd in jullie project, maar heb zelf een chronisch gebrek aan tijd (wie niet natuurlijk?) :-).
Het loont dus niet de moeite om mij toegang te geven op jullie tekst.

Ik zou het wel apprecieren als jullie me ervan op de hoogte houden welke
delen je overneemt, en wil je ook vragen om de wijzigingen die je erin
aanbrengt (bijv. spellingsfouten, veranderen zinconstructies, bijvoegen
tekst,...) terug te laten vloeien naar de originele tekst. Ik ben ook
altijd geinteresseerd in eventuele kritiek die jullie hebben op de
GNU/Linux cursus die ik voor het LUC maak.

Ik zal in elke geval regelmatig jullie CVS uit checken om de laatste
versie eens te bekijken.

Toch nog enkele (meta-)opmerkingen:
    -een HTML versie zou ook mooi zijn. Ikzelf heb er te laat aan gedacht
en ben wat met latex2html aan het experimenteren om een mooie HTML
versie aan te maken, maar sommige stukken LaTeX uit mijn tekst lenen
zich daar niet echt voor.
    -Sommige stukken tekst vind ik persoonlijk wat te vergaand voor het
doelpubliek. Neem bijv. heel de uitleg over de (werking van)
filesystems.
    -De figuur 9.3 is te groot: valt deels buiten bladzijde. Figuur Licq p.
117 idem.
    -Het geheel heeft nog wat stroomlijning nodig: een hoofdstuk als
"Waarom Mandrake kopen" kan bijv veel beter vervangen worden door "Hoe
vrije software steunen"
    -p. 91, hfdst 16: "Mandrake in de beste..." --> "Mandrake is de
beste...". Hoewel ik ook dezelfde mening toegedaan ben, vind ik dit toch
een zeer tijdsgebonden feit.
    -De inhoudsopgave vanvoor zou veel makkelijker zijn.
    -Gebruik een bib-file voor referenties, ik veronderstel dat je veel
dingen via andere bronnen zelf ontdekt hebt; het is altijd handig voor
de lezer die zelf dieper erop wil ingaan die bronnen ook bij de hand te
hebben.
    -p. 97 en 26 "het internet", moet "het Internet" zijn. De meeste
gemaakte fout in alle Nederlandstalige ICT-teksten vermoed ik :-).
    -p. 28: "Het GNU Manifest, hieronder, is geschreven door Richard
Stallman aan het begin van het GNU Project, om deel -nemers en steun te
vragen." zou ik veranderen in "Het GNU Manifest, zoals beschreven in
\ref{sec:gnu-manifest}, is geschreven door Richard Stallman aan het
begin van het GNU Project. Het heeft als doel deelnemers en steun te
vragen." (moet de label dan nog toevoegen natuurlijk). Anderzijds is in
die sectie eronder niet veel te vinden behalve een URL. Dit is ook een
algemene opmerking: gebruik niet "zie figuur op de volgende bladzijde"
of "in de sectie hieronder...", gebruik steeds refs + labels hiervoor.
Dat is een veel consistentere manier, en typografisch beter.
    -De "open GNU/Linux cursus" is niet opgenomen in hoofdstuk 3 ;-).


Nog veel succes ermee!
mvg
Kris
--
Kris Luyten
Expertisecentrum Digitale Media - Limburgs Universitair Centrum
Wetenschapspark 2
3590 Diepenbeek
Belgium
tel.: +32 (0)11 268411
email: address@hidden
http://lumumba.luc.ac.be/kris/reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]