glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Didier Moens
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 27 Nov 2002 09:47:42 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.1) Gecko/20020826

Rudy Gevaert wrote:
Didier Moens <address@hidden> wrote:

Misschien loont het de moeite eens naar de benadering van de specifiek user-oriented Linux distro's (zoals bv. Lycoris) te kijken ?


Ik heb nog nooit Lycoris gezien en gebruikt, doch van wat ik zie op de
website lijkt het mij niet zo bijster speciaal. Het lijkst inderdaad
wel veel op Windows.

Er worden contracten afgesloten met mass-market retailers, waar het WinXP (vanwege diens hoge licentiekost) op low-budget PC's <$500) dient te vervangen.


Voor het desktop gedeelte gebruiken we Mandrake en dit is wel een van
de betere beginners distros.


Ook lijkt het me interessant om t.o.v. beleidsmakers het kostenbesparingseffect van Thin Client opstellingen (hoofdstuk 28 ?) te benadrukken : LTSP en K12LTSP (evt. in combinatie met Citrix) zijn hier m.i. toonaangevend.


LTSP? K12LTSP? Citrix?  Allemaal niet gekend bij mij...

Linux Terminal Server Project ; K12LTSP past dit toe binnen schoolomgevingen.

Wel gebaseerd op RHL, en niet Mandrake/Debian.  :)


Dat vind ik nu wel te specifiek.

Integendeel ; het geeft met absoluut minimale moeite een onmiddellijke ROI waar het binnen schoolomgevingen op - vaak verouderde - hardware toegepast wordt.

Je 'server'-hoofdstuk is m.i. gewoon niet compleet zonder een specifiek uitdieping ervan.

Elke schooldirecteur is in eerste instantie begaan om de centen ; de filosofie van Open Source en de daaraan gekoppelde educatieve meerwaarde is daarbij mooi meegenomen. LTSP is door zijn inherente budgettaire meerwaarde - opnieuw m.i. - de wig in het MS-scholenmonopolie.


--

Didier Moens
-----
RUG/VIB - Dept. Molecular Biomedical Research - Core IT
tel ++32(9)2645309 fax ++32(9)2645348
http://www.dmb.rug.ac.bereply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]