glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

??software voor beheer en onderhoud??


From: Bart Van den Broeck
Subject: ??software voor beheer en onderhoud??
Date: Mon, 2 Dec 2002 10:06:30 -0800 (PST)

--- Rudy Gevaert <address@hidden> wrote:
> 
> On Mon, Dec 02, 2002 at 07:41:38AM -0800, Bart Van
> den Broeck wrote:
> 
> > > 
> > > Nee, zoals de titel zegt: GNU/Linux voor
> > > middelbare scholen.  We zullen educatieve
> > > software bespreken.
> > 
> > En software voor het beheer en onderhoud van
> > computerklassen, etc.?  Dus het meer
> > behind-the-scenes-aspect van GNU/Linux op school?
> 
> Kan zijn, weet ik niet precies, zoveel onderhoud is
> er niet als je GNU/Linux gebruikt.  Voor zulke
> vragen kun je best contact opnemen met
> address@hidden 

Hierbij.  Is er in jullie lesmateriaal aandacht voor:
hoe maak ik accounts voor al mijn leerlingen, hoe zorg
ik ervoor dat ze niet alles kunnen "herconfigureren",
hoe blokkeer ik netwerktoegang bij toetsen...??

G
B

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail Plus - Powerful. Affordable. Sign up now.
http://mailplus.yahoo.com


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]