glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: ??software voor beheer en onderhoud??


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: ??software voor beheer en onderhoud??
Date: Mon, 2 Dec 2002 19:11:35 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

> Hierbij.  Is er in jullie lesmateriaal aandacht voor:
> hoe maak ik accounts voor al mijn leerlingen, hoe zorg
> ik ervoor dat ze niet alles kunnen "herconfigureren",
> hoe blokkeer ik netwerktoegang bij toetsen...??

Dit is standaard systeem beheer, en dit komt aan bod in het server
gedeelte.

In GNU/Linux heeft iedere gebruiker een eigen home directory, in die
directory kunnen ze doen wat ze willen, erbuiten kunnen ze maar doen
wat toegelaten is.

Netwerktoegang blokeren -> firewall aanpassen...

Rudy

PS gelieve bij het antwoorden te antwoorden naar address@hidden

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

Any man who is under 30, and is not a liberal, has not
heart; and any man who is over 30, and is not a conservative, has no
brains. 
 - Sir Winston Churchill (1874-1965)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]