glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: ??software voor beheer en onderhoud??


From: Bart Van den Broeck
Subject: Re: ??software voor beheer en onderhoud??
Date: Mon, 2 Dec 2002 10:19:49 -0800 (PST)

--- Rudy Gevaert <address@hidden> wrote:
> 
> > hoe maak ik accounts voor al mijn leerlingen, hoe
> > zorg ik ervoor dat ze niet alles kunnen
> > "herconfigureren", hoe blokkeer ik netwerktoegang
> > bij toetsen...??
> 
> Dit is standaard systeem beheer,

Voor 1 gebruiker wel, voor 5 ook, maar voor 500??


> In GNU/Linux heeft iedere gebruiker een eigen home
> directory, in die directory kunnen ze doen wat ze
> willen, erbuiten kunnen ze maar doen wat toegelaten
> is.

Moet je ze niet beschermen tegen het "herconfigureren"
van dingen waar ze wel aankunnen tot op het punt dat
de computer bijna niet meer gebruikt kan worden onder
hun login?


> Netwerktoegang blokeren -> firewall aanpassen...

Heh, en lokale netwerktoegang dan?  En ga je elke
leerkracht de authorisatie geven om de firewall zomaar
aan te passen?


> PS gelieve bij het antwoorden te antwoorden naar
> address@hidden

Waarom zet je het reply-to veld dan niet op
"address@hidden"??


G
B

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail Plus - Powerful. Affordable. Sign up now.
http://mailplus.yahoo.com


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]