glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: ??software voor beheer en onderhoud??


From: Geert Vernaeve
Subject: Re: ??software voor beheer en onderhoud??
Date: Tue, 3 Dec 2002 09:59:08 +0100 (CET)

On Mon, 2 Dec 2002, Rudy Gevaert wrote:

> On Mon, Dec 02, 2002 at 10:19:49AM -0800, Bart Van den Broeck wrote:
> > >
> > > Dit is standaard systeem beheer,
> >
> > Voor 1 gebruiker wel, voor 5 ook, maar voor 500??
>
> Shell scripts ;) Trouwens hoe doen ze dat in het echt? Ik
> veronderstel dat dit allemaal automatisch gaat.

Uiteindelijk is er toch iemand die al die 500 paswoorden en loginnamen
ergens gaat moeten intikken nietwaar?

> > Moet je ze niet beschermen tegen het "herconfigureren"
> > van dingen waar ze wel aankunnen tot op het punt dat
> > de computer bijna niet meer gebruikt kan worden onder
> > hun login?
>
> Dan copieer je gewoon een standaard home dir daarover toch... het zou
> mij toch verwonderen dat het zo ver zou komen.

Mij niet, in onze pc-klas gebeurt het regelmatig dat er iemand de
instellingen volledig om zeep helpt. De remedie is zoals je aangeeft
ergens een "cleane" kopie klaar staan hebben en die regelmatig er overheen
kopieren.

> > Waarom zet je het reply-to veld dan niet op
> > "address@hidden"??
>
> Omdat ik lui ben :)

ik ook :-)

-- 
NEC SPE         address@hidden        NEC METU
0496/20.14.60       address@hidden             09/264.49.02
             address@hidden
           http://cage.rug.ac.be/~gvernaev/
    ``Everything should be made as simple as possible,
        but not simpler.''           (A. Einstein)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]