glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: ??software voor beheer en onderhoud??


From: gaspard
Subject: Re: ??software voor beheer en onderhoud??
Date: Tue, 3 Dec 2002 11:50:45 +0100 (CET)


On Tue, 3 Dec 2002, Geert Vernaeve wrote:

> Date: Tue, 3 Dec 2002 09:59:08 +0100 (CET)
> From: Geert Vernaeve <address@hidden>
> To: Rudy Gevaert <address@hidden>
> Cc: address@hidden
> Subject: Re: ??software voor beheer en onderhoud??
>
> On Mon, 2 Dec 2002, Rudy Gevaert wrote:
>
> > On Mon, Dec 02, 2002 at 10:19:49AM -0800, Bart Van den Broeck wrote:
> > > >
> > > > Dit is standaard systeem beheer,
> > >
> > > Voor 1 gebruiker wel, voor 5 ook, maar voor 500??
> >
> > Shell scripts ;) Trouwens hoe doen ze dat in het echt?  Ik
> > veronderstel dat dit allemaal automatisch gaat.
>
> Uiteindelijk is er toch iemand die al die 500 paswoorden en loginnamen
> ergens gaat moeten intikken nietwaar?

Nee, je gebruikt toch gewoon de inschrijvingslijsten? En het intypen van
die inschrijvingslijsten is niet meer het werk van de sysadmin :)


Gaspard


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]