glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: ??software voor beheer en onderhoud??


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: ??software voor beheer en onderhoud??
Date: Tue, 3 Dec 2002 13:42:15 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Mon, Dec 02, 2002 at 10:19:49AM -0800, Bart Van den Broeck wrote:
> 
> --- Rudy Gevaert <address@hidden> wrote:
> > 
> > > hoe maak ik accounts voor al mijn leerlingen, hoe
> > > zorg ik ervoor dat ze niet alles kunnen
> > > "herconfigureren", hoe blokkeer ik netwerktoegang
> > > bij toetsen...??
> > 
> > Dit is standaard systeem beheer,
> 
> Voor 1 gebruiker wel, voor 5 ook, maar voor 500??

Hoe je het draait of keert *iemand* zal die accounts moeten aanmaken.
Dus *iemand* moet een accountnaam toekennen aan een user (en ook
een password).

Ik weet niet hoe dat werkt in scholen, maar dit is administratie
werk... 

Nu in de cursus zien we shellscripting, en zo moeilijk is dat niet om
een script te schrijven die gegevens verwerkt en zo users aanmaakt.
(als ge wilt kunde zelfs passwords en usersnames at random aanmaken)

Als er dergelijke vragen naar voor komen tijdens de cursus zullen we
hierop proberen te antwoorden.

We geven de cursus vrij onder de FDL dus niet houdt de cursisten
tegen hun eigen spinoff te schrijven of met ons mee te werken (dit
zouden we wel graag hebben).

> > In GNU/Linux heeft iedere gebruiker een eigen home
> > directory, in die directory kunnen ze doen wat ze
> > willen, erbuiten kunnen ze maar doen wat toegelaten
> > is.
> 
> Moet je ze niet beschermen tegen het "herconfigureren"
> van dingen waar ze wel aankunnen tot op het punt dat
> de computer bijna niet meer gebruikt kan worden onder
> hun login?

Het deftige systeembeheerder heeft wel ergens een cleane homedir
staat, die kan dan in de plaats gezet worden.

Je kan niet alles beschermen, dus moet je maken dat je een backup
hebt.

> 
> > Netwerktoegang blokeren -> firewall aanpassen...
> 
> Heh, en lokale netwerktoegang dan?  

Wel je zet de gepaste rule in de firewall.

>  En ga je elke
> leerkracht de authorisatie geven om de firewall zomaar
> aan te passen?

Heb ik dat gezegd?  Dit is niet nodig en er zijn verschillende manieren
om dit op te lossen.  Bv. sudo gebruiken.  crontab en shellscrips, utp
kabel uittrekken aan de switch ;p

> 
> > PS gelieve bij het antwoorden te antwoorden naar
> > address@hidden
> 
> Waarom zet je het reply-to veld dan niet op
> "address@hidden"??

Omdat ik lui ben...


Met vriendelijke groeten,

Rudy

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

The gods too are fond of a joke.      - Aristotle (384-322 B.C.)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]