glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: tekst


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: tekst
Date: Wed, 4 Dec 2002 11:41:46 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

Yo Andy,

Alvast bedankt voor de opmerkingen!

On Wed, Dec 04, 2002 at 11:15:14AM +0100, Andy Georges wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Yup,
> 
> p. 13, laatste paragraaf:
> 
> omdat de softwarefabrikanten geen geld willen investeren in een 
> GNU/Linux versie, omdat hun onvrije software dan vrij zou worden.
> 
> Hmm. Daar ga ik toch niet mee akkoord hoor. Je kunt perfect een closed 
> source pakket op een GNU/Linux installeren, zonder enige verdere 
> verplichtingen. Enkel als je GNU source code bezigt moet je je eigen 
> source vrijgeven iirc. Trouwens, voor gebruik van source met een BSD 
> licentie is zelfs dat niet verplicht. 
> 
> Ik vind dit geen correct argument voor die paragraaf. 

En gelijk heb je :)

Ik heb veranderd in:

\item[Software:] Nog vele andere populaire softwarepakketten zijn
 voorlopig alleen maar beschikbaar in een \win\ versie. Dit is
 vooral omdat deze softwarepakketen niet vrij zijn, waardoor andere
 programmeurs ze niet kunnen porten naar \gl.
 
 Er bestaan ook softwarefabrikanten die een \gl\ versie van hun
 software uitbrengen, al dan niet als vrije software. Een voorbeeld
 hiervan is Adobe, die hun Acrobad Reader geport hebben naar \gl,
 Acrobad Reader is geen vrije software, maar draait wel op \gl.
 
 Trouwens, er is reeds veel vrije software ter beschikking voor \gl\ 
 die op zijn minst evengoed is als de \win\ variant. Denk maar aan
 Openoffice dat een alternatief biedt voor Microsoft
 Office.


Je vorige mail is ook reeds verwerkt.

We zouden het zeker op prijs stellen mocht je stukken kunnen
overlezen! 

Als je wilt kunnen we je write acces geven op de cvs, of anders kun je
patches submitten via https://savannah.nongnu.org/patch/?group=glms.
Bugs via https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=glms
Of gewoon via mail naar address@hidden ;)

Tnx,

Rudy

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

In the end, everything is a gag. - Charlie Chaplin (1889-1977)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]