glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: ftack
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 04 Dec 2002 13:39:17 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020826Rudy Gevaert wrote:
ftack <address@hidden> wrote:

Ik vind evenwel dat de huidige draft zijn doel, het "promoten van GNU/Linux voor middelbare scholen." zijn doel voorbij schiet. Als je echt GNU/Linux wil promoten, dan moet je de mensen, in de praktijk de huidige Windows gebruker, er eerst voor warm maken. Pas nadat je de mensen over de lijn hebt gehaald, kan je neer geavanceerde onderwerpen aanbrengen. Met vi, emacs en de commandoprompt ga je geen nieuwe gebruikers werven. Hou dit voor later.


Mijn woordkeuze was niet helemaal perfect, promoten is niet het goede
woord.  Het is eerder een inleiding-beginner-gevorderde cursus.


Om die premise gaat het natuurlijk. Als 'promoten' in de zin van iemand overhalen toch eens Linux te proberen niet de bedoeling is, dan vervalt mijn commentaar natuurlijk grotendeels. Ik vind het wel spijtig. Als Linux ooit meer doorgang moet vinden als desktop omgeving, dan zal dat promoten wel degelijk nodig zijn. Met het initiatief zoals je nu voorstelt, ga je alleen reeds geïnteresseerden aantrekken. Ik hoop dat die talrijk zijn maar ik durf eraan twijfelen. Laten we hopen dat het grootste deel van die geïnteresseerden naderhand een voldoende invloed kunnen hebben op het informaticabeleid van de school.

<SNIP>

Toch bedankt voor je commentaar, maar alles ligt nu al vast.

De cursus bestaat uit 3 delen:
- inleiding (deel 1)
- desktop (deel2)
- server (deel3)

Rudy

...terug een ongelukkige woordkeuze wellicht. Op 25 /11 post je "Mensen die nog willen meewerken of opmerkingen hebben kunnen mailen naar address@hidden", 40 minuten later komen er opmerkingen en als antwoord hierop "toch bedankt, maar alles ligt nu al vast" ????reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]