glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: ftack
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 04 Dec 2002 14:12:30 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020826address@hidden wrote:
Enkele verklaringen zijn hier misschien wel op hun plaats.
<SNIP>>>
Misschien is er voor Zeus een rol weggelegd om om iets meer
indringende wijze 'de alternatieven' te promoten ook aan onze
universiteit.


Zich in de PC-klassen laten opsluiten en overnacht GNU/Linux installeren?
:)Zou een goede stunt zijn! Je begrijpt wel wat ik bedoel. Ik heb niet de indruk dat Zeus voor het ogenblik een sterke rol speelt in het sensibiliseren van RUG studenten voor Linux.

Ik vind evenwel dat de huidige draft zijn doel, het "promoten van
GNU/Linux voor middelbare scholen." zijn doel voorbij schiet. Als je
echt GNU/Linux wil promoten, dan moet je de mensen, in de praktijk de
huidige Windows gebruker, er eerst voor warm maken. Pas nadat je de
mensen over de lijn hebt gehaald, kan je neer geavanceerde onderwerpen
aanbrengen. Met vi, emacs en de commandoprompt ga je geen nieuwe
gebruikers werven. Hou dit voor later.


De eerste 70 bladzijden worden gegeven in een drie uur durende
inleidingsles. Op die drie uur moeten die 70 bladzijden `gezien' zijn. Het
spreekt vanzelf dat in die les niet alles aan bod zal komen. Maar de
bedoeling is dat in de cursus meer staat dan wat uitgelegd wordt tijdens
de les. Ik heb mij altijd doodgeergerd aan die cursussen waarin continu
staat dat een bepaald onderwerp te moeilijk is voor dat vak.

Ten andere, de mensen die deze lessen volgen, lopen wel al warm voor
GNU/Linux: een leraar die 's avonds bijscholing volgt over GNU/Linux...Zo een mensen zijn er gelukkig, maar ik denk niet dat ze talrijk zijn. Als Linux wil doorbreken naar een brede desktop omgeving - en we zijn het erover eens dat het hiertoe nu potentieel heeft - zal er meer moeten gebeuren.


Probeer eerst de Windows gebruiker warm te maken, te tonen waarom het nu
een even waardevol (= waardevoller) alternatief is, te tonen hoe een
overgang kan gebeuren. Dat betekent concreet dat je moet beginnen met
(een van de) grafische omgeving(en)en de toepassingen onder Linux, die
in één week tijd de toepassingen onder Windows kunnen doen vergeten
(OpenOffice.Org, de fenomenale Gimp, Mozilla, ... trouwens allemaal
programma's die de gebruiker als overgangsfase onder Windows kan leren
kennen.). Het eerste deel van het werk zou derhalve vooral over de
grafische omgeving moeten gaan en over de alternatieven voor de
windowsprogramma's, die de huidige Windowsgebruiker onmisbaar acht,
gewoon omdat hij niet weet dat functionele equivalenten nú bestaan onder
Linux.


Echt goede alternatieven voor MS Office bestaan er niet. OpenOffice is
goed maar MS Office is beter. En de meeste windows gebruikers vinden een
office omgeving ZEEER belangrijk.


Dit doet mijn haren ten berge rijzen. Dan is er één antwoord. Forget GNU/Linux en blijf bij Windows, want alleen daar heb je het enige goede Office pakket!

Zeg je dat nu zelf uit eigen ervaring? De meeste gebruikers gebuiken 5% van de mogelijkheden. Voor 90% van het publiek is OpenOffice.org 100% adequaat, en mogelijke tegenstand tegen een nieuw officepakket heeft enkel te maken met het gewoon zijn van de 'oude' suite en niet met functionaliteit. (noot: niet OpenOffice, maar OpenOffice.org, net zoals we in plaats van Linux GNU/Linux moeten zeggen)

Iedere overgang is moeilijk. Zelf heb ik ook OOo tot vier keer verwijderd vooraleer ik definitief verkocht was. Ik ben eerst onder Windows moeten overschakelen naar OpenOffice.org, de Gimp en Mozilla vooraleer ik thuis lilo ingesteld heb om default onder Linux te booten. Als je Windowsgebruikers geen alternative office suites voorstelt, hoe ga je ze ooit overhalen naar Linux over te stappen?

Het is beter om gewoon te zeggen waarin GNU/Linux goed is, om noden te
creeren, dan om te proberen een alternatief te vinden voor ieder tooltje
onder windows.Daarin slaag je dan in elk geval niet. Ik zie uit jullie huidige document niet hoe ik mijn manier van werken zou kunnen verbeteren door naar GNU/Linux over te schakelen.

Feit is dat 95% van de computer gebruikers Windows gebrukers zijn. Als je GNU/Linux wil doen doorstoten naar een brede gebruikersbasis, met nadruk op 'brede', dan moet je hoe dan ook vertrekken vanuit hun ervaring in een Windows desktop omgeving en hen in Linux een volledig grafische omgeving aanbieden. Laat ze, eens ze zover zijn, dan maar de specifieke kracht van Linux ontdekken. Denk je echt dat je mensen kan overhalen hun wysiwig tekstverwerker te laten vallen om in Emacs tex commando's in te typen?

* Verwijs pas op het einde naar de tonnen informatie die beschikbaar
zijn over Linux, en niet in het begin. Eén van de problemen van de
overstap naar Linux is juist dat de nieuwsgierige (je moet hem eerst al
zover krijgen!) niet weet hoe of waar beginnen. Laat hem niet ploegen
door bergen informatie: jullie gids is de eerste kennismaking.


Daar hebt u een punt. Langs de andere kant is het probleem van een
beginneling dat hij niet weet WAAR informatie te halen.


Het probleem voor de beginner is niet "waar" informatie te halen (google, type "Linux"). Het probleem is wél waar hij 'toegankelijke' informatie kan halen, d.w.z., informatie geschikt voor de starter.* Een gedetailleerd hoofdstuk over het ontstaan van GNU/Linux is pas
nuttig als je de lezer reeds hebt warm gekregen.


Zelfde opmerking als hierboven: in de cursus staat meer dan wat er in de
lessen wordt verteld.


* Ook met de hoofdstukken Open Source en Licenties ga je geen potentiele
gebruikers warmmaken. Hou ook dat voor later.


Probleem is dat expliciet gevraagd werd om dat naar voor te brengen
tijdens de inleidingsles.In een andere post wordt expliciet vermeld "promoten is niet het goede
woord. Het is eerder een inleiding-beginner-gevorderde cursus." OK, dat is iets anders, natuurlijk, maar het publiek wordt dan wel beperkt.

Persoonlijk zou ik zelfs suggereren dit project op te splitsen in twee
boekdelen, één om gebruikers te 'werven' (motivatie, vergelijking
windows, waar vinden, hoe installeren, de grafische desktop, office
toepassingen, bestandbeheer vanuit de grafische omgeving, multimedia,
...) en een ander om op meer geavanceerde onderwerpen en achtergronden
in te gaan (wat is open source, geschiedenis, commandoprompt, standaard
editors, Tex/Latex, etc...).


Wat we zo ongeveer gaan doen, zij het in iets andere volgorde.

Het is een lessenreeks van 7 lessen die telkens drie uur duren.

De eerste les is inleiding.

De drie volgende lessen gaan over de installatie van Mandrake en het
gebruik van `mooie' programma's onder GNU/Linux (i.e. OpenOffice, Gimp,
Mozilla, multimedia...)

De drie laatste lessen gaan specifiek over servertoepassingen. En ja, hier
is ook vraag naar.

De drie modules kunnen apart gevolgd worden (er moet ook drie keer
betaald worden, denk ik).

Waarschijnlijk geeft de toestand van de curus nu, een nogal vertekend
beeld. De twee laatste delen moeten nog grotendeels geschreven worden.

Dank voor de opmerkingen,

Gaspard
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]