glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: tekst


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: tekst
Date: Wed, 4 Dec 2002 18:40:13 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Wed, Dec 04, 2002 at 03:05:39PM +0100, Andy Georges wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Yup,
> 
> hoofdstuk 6:
> 
> Vaak wordt er ook gesproken over opensource als er over GNU/Linux 
> gesproken wordt. Hieronder staat de precieze definitie van Opensource.
> 
> <snip>
> 
> Met wat hieronder staat ga ik al helemaal niet akkoord. Hier haal je in 
> meerdere of mindere mate de GPL aan, maar volgens mij betekent 
> opensource precies wat er letterlijk staat: dat je de sources van een 
> programma kunt inkijken. Wat je met die sources mag doen is een andere 
> zaak. Je moet erover kunnen beschikken en eventueel aanpassen aan je 
> eigen noden, maar opensource zegt _niks_ over wat je met die aangepaste 
> code mag doen:

Huh?  Ik hoofdstuk 6 staat er niets over GPL.  Ik heb gewoon dat stuk
van de site van opensource.org gehaald (en bekke leesbaar gemaakt).

Ik ga wel de eerste paragraaf aanpassen naar:

Vaak wordt er ook gesproken over opensource als vrije software bedoeld
wordt. Hieronder staat de precieze definitie van Opensource.  Dit
omdat er een duidelijk verschil bestaat tussen vrije software en
opensource software.


> vb:
> 
> gpl: je moet alles vrijgeven
> bsd: je mag er mee doen wat je wilt, zelfs verkopen.
> 
> Ik denk dat een herziening toch nodig is hoor, want zo schrik je mensen 
> af. 

Waarom? (Nu dat ik die paragraaf heb aangepast, wat denk je?)

> Wellicht kun je in wezen uitleggen waarvoor opensource staat en 
> waarvoor het nuttig is (fixes, adaptie, ...) en van daaruit 
> deferentieren naar GPL, BSD, LGPL, SCSL, ...


SCSL?

De opensource beweging legt de nadruk op het economische aspect van
(wel ja he) opensource :).  De Free Software beweging ligt de nadruk
op het ethische (free as in free speech, freedom).

Misschien dat ik het vorige ook toevoeg als "besluit".

Wat denk je...?

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

A clear conscience is usually the sign of a bad memory.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]