glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: ftack
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 04 Dec 2002 19:08:13 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020826

Ik zal het in elk geval eens overlezen en ik laat je mijn opmerkingen geworden. Alle kleine beetjes helpen. Veel succes! ;-)

Rudy Gevaert wrote:
ftack <address@hidden> wrote:


...terug een ongelukkige woordkeuze wellicht. Op 25 /11 post je "Mensen die nog willen meewerken of opmerkingen hebben kunnen mailen naar address@hidden", 40 minuten later komen er opmerkingen en als antwoord hierop "toch bedankt, maar alles ligt nu al vast" ????Ja zeg ;p, ik bedoel daarmee de grote lijnen.  B.v. we hebben gekozen
voor Mandrake en Debian, als iemand nu aankomt ja gebruik eens Redhat
dan gaan we niet veranderen.

We hebben al min of meer de grove structuur vastgelegd, en sommige
stukken zijn al "af" en dus uitgewerkt.  Er mogen gerust opmerkingen
gemaakt worden over de al uitgewerkte stukken maar we gaan niet bv
alles opnieuw uitwerken (tenzij het echt echt echt nodig zou zijn).

Met medewerken bedoel ik natuurlijk de nog niet uitgewerkte stukken
uitwerken.

Natuurlijk mag iedereen de reeds uitgewerkte stukken overlezen op
fouten etc...

Rudy

-- Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org GNU/Linux
advocate - http://www.gnu.org/

Nothing is wrong with California that a rise in the ocean level wouldn't cure. - Ross MacDonald (1915-1983)reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]