glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: gaspard
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 4 Dec 2002 19:26:40 +0100 (CET)

'k Zou dienen mens wat sparen. 't Is ne jonge prof van de
landbouwfaculteit. Een van degenen die we nodig gaan hebben om \gl op de
fland te promoten. (tchek eens zijn ip in de mailhaeders met hostinfo op
eduserv).

Ik stel dus voor als zeus project GNU/Linux te installeren op de
computerklassen in de landbouwfaculteit :) Goesting? Ik wel, anders...

On Wed, 4 Dec 2002, Rudy Gevaert wrote:

> Date: Wed, 4 Dec 2002 16:27:22 +0000 (UTC)
> From: Rudy Gevaert <address@hidden>
> Newsgroups: rug.zeus
> Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
>
> ftack <address@hidden> wrote:
>
> > Zou een goede stunt zijn! Je begrijpt wel wat ik bedoel. Ik heb niet de
> > indruk dat Zeus voor het ogenblik een sterke rol speelt in het
> > sensibiliseren van RUG studenten voor Linux.
>
> Ik denk dat we ons niet alleen mogen beperken tot de kernel (dat is
> het toch wat je bedoelt met Linux... denk ik).
>
> Zeus is maar een beperkte groep met zeer beperkte middelen...
>
> Niet houdt u tegen bij ons te komen en zich in te zetten voor zulke
> doelen.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]