glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Wouter Vanden Hove
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 04 Dec 2002 22:49:30 +0100
User-agent: KNode/0.6.1

Waarom zijn alle prentjes zwart-wit?

W.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]