glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Wouter Vanden Hove
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 04 Dec 2002 23:16:05 +0100
User-agent: KNode/0.6.1

Rudy Gevaert schreef:

> mdat dat beter is om af te printen

Je zou toch de keuze kunnen laten tussen zwart-wit/kleur afprinten.
In de pdf zelf zie ik geen voordeel om alles zwart-wit te zetten.

Mandrake... ze doen dan eens moeite om mooie eye-candy af te leveren, 
worden ze prompt in zwart-wit gezet. :)


Kun je de inhoudstabel niet vooraan zetten? Ik dacht dat ze mankeerde tot 
ik ze achteraan zag staan.


W.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]