glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

GNU/Linux meer uitleg.


From: gaspard
Subject: GNU/Linux meer uitleg.
Date: Thu, 5 Dec 2002 10:52:25 +0100 (CET)

Gegroet,

> > Ik heb nog enkele vragen.
> > Wat gaan we eigenlijk leren?

Zoals u op de website kunt zien, zijn er drie lessenreeksen.

Een eerste reeks (slechts 1 les van drie uur) is een algemene inleiding.
Een beetje historiek, algemene uitleg over de filosofie van vrije software
maar ook enkele basisbegrippen over hoe een linux file systeem eigenlijk
in elkaar zit.

Tweede reeks lessen (drie van telken drie uur) gaat over desktop
toepassingen van GNU\Linux. In een eerste les wordt uitgelegd (en ook zelf
gedaan door de cursisten: er zijn computers beschikbaar) hoe Mandrake
Linux installeren. De andere lessen gaan over toepassingsprogramma's zoals
OpenOffice, Octave, Latex,... (u mag zelf voorstellen formuleren, hoe
vroeger u dit doet, hoe meer kans dat ze inbegrepen worden in de cursus).

De derde reeks lessen (weer drie lessen van drie uur) gaat over specifieke
servertoepassingen. Hoe zet ik een file server op, samba... Er wordt hier
vertrokken van de Debian Linux distributie. Er zal natuurlijk ook
uitgelegd worden hoe die te installeren.

> > Over welke versie van Linux gaat het hier?

Voor de desktop dus Mandrake. Voor de server Debian.

> > Gaat het hier enkel over de basis van unix of gaan we ons bezig houden met
> > installaties en configuraties  van Linux distibuties?

De grafische configuratie tools van Mandrake worden redelijk grondig
uitgelegd.

Daarnaast wordt de shell ook grondig besproken. We gaan verder dan juist
ls, cp, rm, chmod, chown uitleggen. Er is een hoofdstuk over
shellscripting.

De bedoeling is echt wel om jullie te leren werken met GNU/Linux. Niet om
jullie afhankelijk te maken van 1 distributie. We kiezen voor Mandrake bij
de desktop, omdat dit de meest vriendelijke distributie is voor beginners.
Voor de server nemen we Debian: dit is de meest stabiele distributie. Maar
jullie zouden na deze lessen capabel moeten zijn om ook servertoepassingen
te laten draaien onder Mandrake of een Debian PC als desktop te gebruiken.

Alles hangt er natuurlijk vanaf hoe jullie de lessen volgen. Daar gewoon
zitten heeft niet veel zin. Beste is eigenlijk dat je na de lessen thuis
zelf uitprobeert.

> > Kan je me AUB wat meer uitleg geven want ik heb al eens een cursus gevolgd
> > en ik heb daar niks geleerd en ik wil geen tweee keer gefopt worden.

Er wordt in sommige lessen vanuit gegaan dat de cursisten nog nooit in
contact kwamen met GNU/Linux. Als u thuis GNU/Linux draait is het
misschien aangeraden om alleen naar de server lessen te gaan...

mvg,

Gaspard
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]