glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Glad Deschrijver
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Mon, 9 Dec 2002 19:17:46 +0100

On Wed, 27 Nov 2002 18:24:09 +0000 (UTC)
Rudy Gevaert <address@hidden> wrote:

> Rudy Gevaert <address@hidden> wrote:
> We zijn dringend op zoek naar iemand die een stukje wil schrijven over
> Emacs! 
> 
> Ik weet dat er hier mensen zijn die Emacs gebruiken dus ik richt mij speciaal 
> tot hen.

Ik niet. Ik werk met NEdit, veel gebruiksvriendelijker. Het doet ook de
syntax-highlighting, het is gemakkelijk configureerbaar, en je hebt er de
oude vertrouwde windows-shortcuts zoals Ctrl-C, Ctrl-S, Ctrl-Q, ... In
Emacs moet je twee of drie shortcuts achter elkaar typen voor de meest
elementaire dingen zoals copy, paste, quit, ... Dat je voor het openen
van grootmoeders kookboek twintig shortcuts moet typen, dat wil ik nog
aanvaarden, maar de elementaire operaties moeten elementaire shortcuts
hebben. Trouwens, ik heb nog altijd niet gevonden hoe je een stuk tekst
kunt selecteren (met het keyboard) om die te copyen en te pasten (ge moet
nu niet de moeite doen om dat uit te zoeken voor mij, want emacs is toch
al weer van mijn pc verdwenen).

Vriendelijke groeten,
Glad Deschrijver.

---------------------------------------------------------------------------
 address@hidden       http://allserv.rug.ac.be/~gdschrij
 Dept. of Applied Math. and Computer Science, Ghent University,
 Krijgslaan 281 (S9), B-9000 Gent (Belgium)
 tel. : +32 (0)9/264.47.66       fax. : +32 (0)9/264.49.95
 Fuzziness and Uncertainty Modelling:  http://fuzzy.rug.ac.be
---------------------------------------------------------------------------
 Petition against the use of MS Word documents for electronic
 communication: http://gewestpallieter.be/~jvvloet/word/english/
--
 Never argue with an idiot. They drag you down to
 their level then beat you with experience.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]