glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Tue, 10 Dec 2002 21:07:54 +0000 (UTC)
User-agent: tin/1.5.12-20020311 ("Toxicity") (UNIX) (Linux/2.4.19 (i586))

Glad Deschrijver <address@hidden> wrote:
>> 
>> Probeer het eerst allemaal zelf eens uit. Mijn ervaring leert mij dat
>> OpenOffice.org nog altijd beter is. Zeker naar textverwerking en
>> presentatie toe.

> Je moet het dan eerst geïnstalleerd krijgen.

Zo moeilijk is dat toch niet. 1 file downloaden en ./install tikken :)

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

A pessimist sees the difficulty in every opportunity;
 an optimist sees the opportunity in every difficulty. 
             - Sir Winston Churchill (1874-1965)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]