glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Mattias Campe
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 11 Dec 2002 03:26:40 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win 9x 4.90; nl-NL; rv:1.2.1) Gecko/20021130

Glad Deschrijver wrote:
On Mon, 09 Dec 2002 20:39:55 +0100
Mattias Campe <address@hidden> wrote:
[...]
Ik denk dat je het véél te rooskleurig voorsteld: wat met mensen die een massa aan documenten gemaakt hebben in MS Office? Die zullen maar al te

Eenieder die Word wil gebruiken om deftige teksten te schrijven heeft
geen massa aan MS Word-documenten aangezien hij na een paar keer Word
gebruikt te hebben hij Word beu geworden is en al lang overgeschakeld
is op LaTeX.

Ik ken heel wat mensen die hun thesis in MS word zullen maken en ik hoop voor hen dat het deftige teksten worden of hun punten zullen er naar staan.

[...]
Groot gelijk. Maar je moet dan wel degelijke office suites voorstellen,
en geen rommel als StarOffice, die nog trager en nog slechter is dan de
echte Office. Misschien is het eens tijd om KWord, KSpread e.a. eens
uit te testen of hun equivalenten voor GNOME.

Hoe je het ook draait of keert (IMHO natuurlijk), het is belangrijk indien er reeds implementaties van een bepaald *formaat* bestaan voor Linux én vr Windows. Stel bv. dat je als bedrijf net overgeschakelt bent op Windows XP (met de bijhorende licentiekost), moet je dan als bedrijf zeggen, we smijten dat er allemaal van en gooien er Linux en KWord, KSpread,... op? Het zou me verwonderen, maar misschien dat wel die oudere MS Office 97 er vanaf kan en kan vervangen worden door OOo (met het oog op de toekomst binnen 5 jaar om er eventueel linux op te gooien, dan moeten de werknemers alvast nt meer wennen aan een nieuwe Office suite).

Als je als bedrijf Linux wil gebruiken schakel je niet over op Windows XP.
Als je net overgeschakeld bent op Windows XP, dan schakel je hoe dan ook
niet over op Linux, met of zonder KWord, met of zonder OOo.

Een ICT wereld kan snel veranderen: wat als na 2 jaar blijkt dat Linux een betere keuze was geweest, maar wat als ook blijkt dat Windows XP na 2 jaar eigenlijk nog nt nr de prullenbak verwezen kan worden omdat er zoveel in geïnvesteerd is (zoals draaiende Windows programma's). Dan kan zoals ik als vermeld heb OOo, The Gimp, Mozilla,... een mooie overgangsfase vormen...

[...]
P.S. Ik heb zonet nog eens een poging ondernomen om OOo te installeren:
de linux-binary crasht op mijn machien, en de source is te groot (geen
plaats meer genoeg op mijn schijf). Moest OOo opgesplitst zijn in zijn
componenten, dan zou de source wel installeerbaar zijn.
Gebruiksvriendelijkheid vereist ook dat een programma gemakkelijk
installeerbaar is.

Persoonlijk heb ik ook liever strikt gescheiden componenten, maar voor mensen die misschien heel vaak een combinatie van bv. Writer en Calc grafieken gebruikt kan dat dan wel weer handig zijn, daar Writer en Calc gemeenschappelijk zaken gemeen zullen hebben, maar 't fijne weet ik er wel nt van :(

Vriendelijke groeten,
Glad Deschrijver.

---------------------------------------------------------------------------
 address@hidden       http://allserv.rug.ac.be/~gdschrij
 Dept. of Applied Math. and Computer Science, Ghent University,
 Krijgslaan 281 (S9), B-9000 Gent (Belgium)
 tel. : +32 (0)9/264.47.66       fax. : +32 (0)9/264.49.95
 Fuzziness and Uncertainty Modelling:  http://fuzzy.rug.ac.be
---------------------------------------------------------------------------
 Petition against the use of MS Word documents for electronic
 communication: http://gewestpallieter.be/~jvvloet/word/english/
--
 When I was a young man I observed that nine out of ten things I
 did were failures. I didn't want to be a failure, so I did ten
 times the work.
     -- George Bernard Shawreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]