glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Glad Deschrijver
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 11 Dec 2002 09:33:30 +0100

On Tue, 10 Dec 2002 21:07:54 +0000 (UTC)
Rudy Gevaert <address@hidden> wrote:

> Glad Deschrijver <address@hidden> wrote:
> >> 
> >> Probeer het eerst allemaal zelf eens uit. Mijn ervaring leert mij dat
> >> OpenOffice.org nog altijd beter is. Zeker naar textverwerking en
> >> presentatie toe.
> 
> > Je moet het dan eerst geïnstalleerd krijgen.
> 
> Zo moeilijk is dat toch niet. 1 file downloaden en ./install tikken :)

Yep; maar de resulterende binary crasht bij het opstarten.

Vriendelijke groeten,
Glad Deschrijver.

---------------------------------------------------------------------------
 address@hidden       http://allserv.rug.ac.be/~gdschrij
 Dept. of Applied Math. and Computer Science, Ghent University,
 Krijgslaan 281 (S9), B-9000 Gent (Belgium)
 tel. : +32 (0)9/264.47.66       fax. : +32 (0)9/264.49.95
 Fuzziness and Uncertainty Modelling:  http://fuzzy.rug.ac.be
---------------------------------------------------------------------------
 Petition against the use of MS Word documents for electronic
 communication: http://gewestpallieter.be/~jvvloet/word/english/
--
 "There's no use in being grown up if you
 can't be childish sometimes." - Dr Who.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]