glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Kerstvacantie, wat doen?


From: gaspard
Subject: Kerstvacantie, wat doen?
Date: Tue, 17 Dec 2002 10:12:30 +0100 (CET)

Beste glmssers,

Tijdens de kerstvacantie is het meestal slecht weer. Langs de andere kant
is er die cursus die moet afgeraken. De dode lijn was eigenlijk vastgelegd
voor kerstmis. Nu we (met de nadruk op we) gaan die niet halen.  Geen
ramp, als we de cursus maar klaar krijgen voordat de lessen beginnen.

De eerste les is 11 februari 2003 (juist na de examens). Maar de cursus
zou toch 10 dagen op voorand af moeten zijn. Ik had namelijk beloofd om
hem te laten overlezen door de `bazen'. Ten andere moet ie ook nog geprint
en vermenigvuldigd worden.

Voor de info: er zijn een zes tot zevental personen per lessenreeks
ingeschreven.

Bij deze wens ik jullie een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
Drink niet teveel, dat ge die cursus nog kunt afschrijven, :)

Gaspard
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]