glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Kerstvacantie, wat doen?


From: gaspard
Subject: Re: Kerstvacantie, wat doen?
Date: Tue, 17 Dec 2002 10:46:05 +0100 (CET)


On Tue, 17 Dec 2002, Geert Vernaeve wrote:

> On Tue, 17 Dec 2002 address@hidden wrote:
>
> > Tijdens de kerstvacantie is het meestal slecht weer. Langs de andere kant
> > is er die cursus die moet afgeraken. De dode lijn was eigenlijk vastgelegd
> > voor kerstmis. Nu we (met de nadruk op we) gaan die niet halen.  Geen
> > ramp, als we de cursus maar klaar krijgen voordat de lessen beginnen.
>
> Eueurrh ... ik dacht daar van de week eens goed aan door te schrijven, ben
> ik toch wel ziekskes zeker (gisterenavond om 9PM core dump,

Waarschijnlijk ergens vergeten om Linux door GNU/Linux te vervangen met
als gevolg incompatibiliteitsproblemen. ('t Is om te lachen he, Rudy :))

rebooten, rescue diskette en proberen fixen? Desnoods herinstall? :)

> nu aan 't proberen of een glaaske suikerwater binnen wilt blijven ...
> *sigh*)
>
> > Drink niet teveel, dat ge die cursus nog kunt afschrijven, :)
>
> Hoe ironisch :-)

Ja, 'k Had efkes in mijn glazen bol gekeken...

Enfin, toch veel beterschap, he Geert en zorg ervoor dat ge weer beter
zijn tegen dat de verplichte vacantiedagen beginnen :)

De rest: 't is niet omdat 't vacantie is en dat de stres wat vermindert,
dat ge ervan moet profiteren om ziek te vallen. Hou dat maar voor na
februari. :-)

Goeie kersvacantie,

Gaspard
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]