glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms installatiemandrake.tex desktop.tex mcc.tex


From: gazza
Subject: glms installatiemandrake.tex desktop.tex mcc.tex
Date: Thu, 02 Jan 2003 03:22:03 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/01/02 03:22:03

Modified files:
    .       : installatiemandrake.tex desktop.tex 
Added files:
    .       : mcc.tex 

Log message:
    Een beetje verder gewerkt deze vacantie. Heb desktop.tex een beetje 
geherorganiseerd. Alle hardwareaangelegenheden zitten onder mcc.tex.
    
    Installatiemandrake.tex is af, behalve dat alle `je's moeten vervangen 
worden door wij :)
    
    Voor de rest een prettig nieuwjaar en moge de inspiratie rijkelijk 
vloeien.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/mcc.tex?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/installatiemandrake.tex.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop.tex.diff?tr1=1.12&tr2=1.13&r1=text&r2=text


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]