glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms installatiemandrake.tex


From: gazza
Subject: glms installatiemandrake.tex
Date: Mon, 06 Jan 2003 09:07:59 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/01/06 09:07:59

Modified files:
    .       : installatiemandrake.tex 

Log message:
    Alle `je's door `wij's vervangen. Of hoe frustreer ik mezelf.
    Volgens mij was dat in het begin een slechte keuze. Het komt
    veel natuurlijker over om `je' te gebruiken dan `wij'.
    Maar enfin, 'k heb er zelf voor gestemd :) En nee, we gaan niet
    opnieuw veranderen!!!

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/installatiemandrake.tex.diff?tr1=1.9&tr2=1.10&r1=text&r2=text


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]