glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms glms.tex


From: gazza
Subject: glms glms.tex
Date: Fri, 10 Jan 2003 05:17:21 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/01/10 05:17:21

Modified files:
    .       : glms.tex 

Log message:
    Heb een paar commandotjes toegevoegd: \menu en \vo
    Vandaar een update, want als iedereen de rootfile aanpast
    maar wacht om te committen totdat hij veel heeft aangepast,
    gaan de niet-eersten die committen, vloeken :)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/glms.tex.diff?tr1=1.16&tr2=1.17&r1=text&r2=text


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]