glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms server.tex


From: Geert Vernaeve
Subject: glms server.tex
Date: Tue, 14 Jan 2003 07:14:17 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   Geert Vernaeve <address@hidden> 03/01/14 07:14:17

Modified files:
    .       : server.tex 

Log message:
    Installatie van de server. Ik heb de installatieprocedure van op de CD 
uitgelegd;
    er moet misschien nog een en ander over configuratie bij komen :-)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/server.tex.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]