glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: hulp


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: hulp
Date: Thu, 16 Jan 2003 17:36:31 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Thu, Jan 16, 2003 at 05:31:48PM +0100, address@hidden wrote:
> OpenOffice.org. Niemand gebruikt dat bij ons, maar het zou wel redelijk
> grondig moeten besproken worden.

Alsook nog een hoofstuk(je) over SSH is nodig.

Iets op tegen dat ik je in de mailinglist zet?  (is niet zo druk)

Oja, in de cursus gebruiken we de term GNU/Linux als we het OS
bedoelen, en Linux als we de kernel bedoelen.

Als je LaTeX kent neem dan eerst eens de macro's door in glms.tex

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

You shall not underestimate the toughness of maths @rug.ac.be
      -- NaN


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]