glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: hulp


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: hulp
Date: Thu, 16 Jan 2003 18:11:02 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Thu, Jan 16, 2003 at 06:04:08PM +0100, Maarten Grachten wrote:
> > Kun je een account aanmaken op savannah en je username bekend maken
> > aan ons, ik zal je dan toevoegen zodat je write acces hebt.
> 
> heb ik reeds gedaan. accountnaam: mgrachten

ik zal je zo dadelijk erbij zetten.

> nu probeer ik de glms tree out te checken, maar mijn password wordt niet 
> geaccepteerd. Ik kan wel via de site inloggen, dus het password klopt. Doe 
> ik iets verkeerd?


Je moest eerst een ssh key aanmaken op je computer, en die dan via het
webformulier uploaden.

In de bijlage een korte handleiding.  Als het niet lukt geef je maar
een seintje.

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

His ignorance is encyclopedic
 - Abba Eban (1915-)

GNU/Linux op middelbare scholen

Maak jezelf eerst lid van het GLMS project (anders kunt ge niet aan de files, duh).

SSH op Savannah

Dit is nodig om verder met CVS te kunnen werken. Zie de Savannah FAQ voor uitgebreider info. Na een uur of zes zou de key actief moeten worden.

CVS op Savannah

Met
export CVS_RSH=ssh
cvs -z3 address@hidden:/cvsroot/glms co glms
(dit zijn dus twee unix commando's) slurp je het hele geval binnen in een directory glms genaamd. (opgelet: loginnamen zijn hoofdlettergevoelig!)

Wijzigingen doorsturen

Met cvs ci naam_gewijzigd_bestand stuur je wijzigingen door. NB: als je in de glms directory dit commando geeft (waar anders eigenlijk?) moet je geen -z3 -dGuruGeert... opties meer geven; CVS bewaart die instellingen blijkbaar ergens in de glms directory.

Verse files

Met cvs add nieuw_bestand gevolgd door cvs ci nieuw_bestand voeg je een nieuw bestand aan de CVS toe.

Synchroniseren

met cvs update zorg je ervoor dat wijzigingen van op de CVS server ook bij jou terechtkomen, zodat je weer met een up to date kopie kunt verder werken.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]