glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: hulp


From: gaspard
Subject: Re: hulp
Date: Thu, 16 Jan 2003 18:14:34 +0100 (CET)


On Thu, 16 Jan 2003, Geert Vernaeve wrote:

> On Thu, 16 Jan 2003 address@hidden wrote:
>
> > xv : hierbij ook de installatie vermelden, die niet van een leien dakje
> > gaat...
>
> Kunnen we eigenlijk overslaan want is geen vrije software (het is
> shareware maar geen kat betaalt :-) ) Installatie is gewoon toch ergens
> een .deb oppikken en installeren?

Ja? Bij mij was dat source compile: de eerste keer gelukt, de tweede niet.
Dan maar een rpmekke gezocht: de laatste dateert van 93 en er ontbreekt
een feature (weet niet meer welke, maar vond het toen belangrijk).

Enfin, goed. geen xv dan?

Gaspard


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]