glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: hulp


From: Filip Rooms
Subject: Re: hulp
Date: Thu, 16 Jan 2003 18:27:17 +0100 (CET)

On Thu, 16 Jan 2003 address@hidden wrote:

Hehe, sorry dat ik zolang niets gepresteerd heb, maar ik heb twee
conferentie-deadlines (nu vrijdag afgelopen). 'k Ga dan ook eens kijken
wat ik nog kan doen...

> gnuplot: gebruik (installatie is via de mcc en dat is al uitgelegd).
> Tekenen van grafiekjes, eventueel 3D curven en lichamen: ik denk aan
> kegelsneden en zo. Saven van de bekomen figuren: ik heb de indruk dat dat
> nogal omslachtig is in gnuplot...

Ik gebruik regelmatig gnuplot voor artikels, maar ik zal kijken om voort
te bouwen op de basistekst van Maarten...

> Image magic en de commandline tools een beetje uitleggen

Ah, daar maak ik voor mijn doctoraat ook af en toe gebruik van...

> OpenOffice.org. Niemand gebruikt dat bij ons, maar het zou wel redelijk
> grondig moeten besproken worden.

Ook de installatie? Gebruik moet ik toch eens uitpuzzelen voor mijn
onderwijstaak...

> Gimp.
>
> Xfig
>
> Latex.

Ik zal me voorlopig wat amuseren met gnuplot/xfig/latex (heb die drie net
voor een artikel gebruikt). Moet latex-installatie ook aan bod komen?

> Er zijn (bijna) geen eisen. Je werkt wat je wil (de meeste mensen op deze
> aardbol werken nul uur per week aan dat project, en we zijn niet boos op
> hen :)). Let er wel op dat de deadline ergens begin februari ligt (eerste
> les is 11 februari, maar we moeten vroeger gedaan hebben om te kunnen
> printen).

OK, had dus eerst een aantal deadlines van belangrijke conferenties (10/1
en 17/1): moet mijn prof toch ook tevreden houden ;-)

Ciao,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]