glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: hulp


From: gaspard
Subject: Re: hulp
Date: Thu, 16 Jan 2003 18:53:16 +0100 (CET)


On Thu, 16 Jan 2003, Filip Rooms wrote:

> On Thu, 16 Jan 2003 address@hidden wrote:
>
> Hehe, sorry dat ik zolang niets gepresteerd heb, maar ik heb twee
> conferentie-deadlines (nu vrijdag afgelopen).

'k Ken dat gevoel hoor. Geen verwijt. Zeus is iets voor de vrije tijd en
het moet zo blijven. Iedereen werkt/studeert ernaast.

> 'k Ga dan ook eens kijken wat ik nog kan doen...

Veel :)

> > gnuplot: gebruik (installatie is via de mcc en dat is al uitgelegd).
> > Tekenen van grafiekjes, eventueel 3D curven en lichamen: ik denk aan
> > kegelsneden en zo. Saven van de bekomen figuren: ik heb de indruk dat dat
> > nogal omslachtig is in gnuplot...
>
> Ik gebruik regelmatig gnuplot voor artikels, maar ik zal kijken om voort
> te bouwen op de basistekst van Maarten...

Ok, commit dan regelmatig. Niets zo frustrerend dan...

> > OpenOffice.org. Niemand gebruikt dat bij ons, maar het zou wel
> > redelijk grondig moeten besproken worden.
>
> Ook de installatie? Gebruik moet ik toch eens uitpuzzelen voor mijn
> onderwijstaak...

Nee, niet installatie. Dat gebeurt met het Mandrake Controle Center.
Idem voor latex (tenzij de helpfiles van latex, maar dat zal ik wel doen,
'k weet hoe dat't moet).

> > Er zijn (bijna) geen eisen. Je werkt wat je wil (de meeste mensen op deze
> > aardbol werken nul uur per week aan dat project, en we zijn niet boos op
> > hen :)). Let er wel op dat de deadline ergens begin februari ligt (eerste
> > les is 11 februari, maar we moeten vroeger gedaan hebben om te kunnen
> > printen).
>
> OK, had dus eerst een aantal deadlines van belangrijke conferenties (10/1
> en 17/1): moet mijn prof toch ook tevreden houden ;-)

Zeg :) Ik had het niet op jou hoor :) Ik had het echt op de rest van de
wereldbevolking. [ja, 'k weet't, 'k heb een rare vorm van humor, maar
moest iedereen normaal zijn, dan zou de wereld saai zijn]

Gaspard


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]