glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

mijn write access?


From: Maarten Grachten
Subject: mijn write access?
Date: Fri, 17 Jan 2003 19:29:49 +0100 (CET)

mag ik al committen?

en nog een andere vraag: jullie schijnen alleen maar png plaatjes te 
gebruiken, is daar een reden voor? Kan ik ook gewoon pdf plaatjes 
toevoegen?

Maarten

-- 
______________________________________________________________________________

 _/ _/ _/_|  Maarten Grachten
 / _/ _/ _|  Institut d'Investigacio en Intel.ligencia Artificial, IIIA
 _/ _/___|  Spanish Scientific Research Council, CSIC
 _/ _/ ___|  Campus UAB
 / _/  _|  08193 Bellaterra, Catalunya, Spain
       Ph.: +34 93 5809570     Fax.: +34 93 5809661
       address@hidden
______________________________________________________________________________


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]